?

Log in

No account? Create an account

Краязнаўства Беларусі

Инвентарная опись имения Экимания (1846–1848) помещика Л. И. Беликовича
sivier
sivier

Источник: Шидловский, С. О. Инвентарная опись имения Экимания (1846–1848) как источник для изучения хозяйственной культуры дворянства Полотчины 40-ых гг. ХІХ в. / С. О. Шидловский // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў: зб. навук. артыкулаў ІV міжнароднай навуковай канферэнцыі, Полацк, 19—20 красав. 2018 г. / пад агул. рэд. А. І. Корсак. — Наваполацк: ПДУ, 2018. — 1 элек. аптыч дыск (CD-ROM). — С. 470–540.

Непосредственно сама опись

и отдельно — описание крестьянских хозяйств Экимани. 


Инвентарная опись имения Экимания (1846–1848) как источник для изучения хозяйственной культуры
sivier
sivier

Источник: Шидловский, С. О. Инвентарная опись имения Экимания (1846–1848) как источник для изучения хозяйственной культуры дворянства Полотчины 40-ых гг. ХІХ в. / С. О. Шидловский // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў: зб. навук. артыкулаў ІV міжнароднай навуковай канферэнцыі, Полацк, 19—20 красав. 2018 г. / пад агул. рэд. А. І. Корсак. — Наваполацк : ПДУ, 2018. — 1 элек. аптыч дыск (CD-ROM). — С. 470–540.


По ссылке находится статья в PDF.


Этническая история Белорусского Поозерья
sivier
sivier

Источник: Шидловский, С. О. Этническая история Белорусского Поозерья / С. О. Шидловский // Этнокультурные процессы Белорусского Подвинья (Витебщины) в прошлом и настоящем / А. Вл. Гурко [ и др.] ; науч. ред. А. Викт. Гурко. — Минск : Беларуская навука, 2017. — С. 11–49.

Текст в PDF-формате.


(no subject)
pawet
pawet
Лаўрэш Леанід. Лідская Дайнава

Витебская энциклопедия
sivier
sivier
Віцебску, гэтаму найпрыгажэйшаму гораду Беларусі, шэнціць на якасныя web-рэсурсы. Вось выдатны прыклад:Віцебская wiki-энцыклапедыя.

Ветераны: Солдаты Великой Победы
sivier
sivier
Ветераны: Солдаты Великой Победы:
"Интернет-проект "Ветераны" направлен на увековечение памяти участников Великой Отечественной войны, а именно на сбор и хранение воспоминаний ветеранов".

Задума добрая, каб толькі не занядбалі.

Ул. Караткевіч. Зямля пад белымі крыламі
sivier
sivier
Ул. Караткевіч. Зямля пад белымі крыламі - кніга пра Беларусь, якая першапачаткова пісалась для ўкраінскіх чытачоў. Але для саміх беларусаў яна з'явілася адкрыццем.

Прафесар В.М. Чарапіца пра Гродна
sivier
sivier
-Гродненский Православный некрополь;
-Город-крепость Гродно в годы Первой мировой войны;
-Не потерять связующую нить: История Гродненщины ХIХ-ХХ столетий в событиях и лицах.

Міжнародная навуковая канферэнцыя да 600-годдзя Грунвальдскай бітвы
pawet
pawet
Нацыянальная акадэмія навук Беларусі
Інстытут гісторыі

Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Янкі Купалы
Факультэт гісторыі і сацыялогіі, Ваенны факультэт

Гродзенскі абласны выканаўчы камітэт
упраўленне культуры

Гродзенскі дзяржаўны гісторыка-археалагічны музей


праводзяць міжнародную навуковую канферэнцыю


Вялікае княства Літоўскае і яго суседзі ўXIV - XV ст.: саперніцтва, супрацоўніцтва, урокі

(да 600-годдзя Грунвальдскай бітвы)




Праблемнае поле канферэнцыі:

· Міжнародныя канфлікты ў Цэнтральнай і Усходняй Еўропе ў XIV - XV ст. і шляхі іх вырашэння
· Знешняя палітыка ВКЛ у канцы XIV - пачатку XV ст.
· Вялікая вайна 1409 - 1411 гг.: перадгісторыя, ход, наступствы
· Вітаўт як палітычны дзеяч і асоба
· Удзельнікі Грунвальдскай бітвы
· Вайна, узбраенне і ваенная справа ў ВКЛ у канцы XIV - пачатку XV ст.
· Войны Сярэднявечча ў гістарычнай памяці народаў Цэнтральнай і Усходняй Еўропы
· Дзяржавы, грамадствы, этнасы, канфесіі Цэнтральнай і Усходняй Еўропы ў XIV - XV ст.: формы супрацоўніцтва
· Дзяржаўныя, сацыяльныя і прававыя інстытуты ў ВКЛ у канцы XIV - пачатку XV ст.


Канферэнцыя праводзіцца 8 - 9 ліпеня 2010 г. у г. Гродна на базе Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Янкі Купалы і Гродзенскага дзяржаўнага гісторыка-археалагічнага музея.


Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца да 1 мая 2010 г.

У заяўцы паведамляецца

· назва даклада
· імя, імя па бацьку і прозвішча дакладчыка
· вучоная ступень і званне
· назва ўстановы, якую ён прадстаўляе дакладчык, займаемая пасада
· патрэба ў мультымедыйным праектары
· для іншагародніх - патрэба ў гатэлі і дні, на якія яго трэба забраніраваць
· паштовы і электронны адрасы для сувязі.


Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў!


Прадугледжаны арганізацыйны ўзнос на правядзенне канферэнцыі, які належыць перавесці на рахунак Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Я.Купалы.


Асабістае запрашэнне на канферэнцыю, а таксама (у электронным выглядзе) яе праграма будуць высланы ўдзельнікам да 15 чэрвеня 2010 г. У пісьме будзе паведамлена пра памер аргузноса (мяркуецца, што гэта будзе прыкладна 30.000 беларускіх рублёў) і рахунак ГрДУ імя Я.Купалы. Да 1 ліпеня дакладчыкам неабходна аплаціць аргузнос, пацвердзіць свой удзел у канферэнцыі, неабходнасць броні на жыллё.
Матэрыялы канферэнцыі будуць апублікаваны. Тэкст неабходна прадставіць да пачатку канферэнцыі (пры рэгістрацыі). Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору тэкстаў для публікацыі!
Патрабаванні да формы і аб'ёма тэкстаў дакладаў: электронны і раздрукаваны варыянты не болей за 20 000 знакаў, спасылкі пастаронкавыя, нумарацыя спасылак на кожнай старонцы. Першая спасылка на публікацыю цалкам (аўтар, назва, месца і год выдання, старонкі), у наступнай спасылцы месца і год выдання не падаюцца. Да даклада дадаецца анатацыя на англійскай мове (0,5 - 1 старонка).
Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская, украінская, руская, польская.
Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі і тэксты дакладаў прымаюцца па электроннай пошце: e.mikishko@grsu.by і па адрасу: Беларусь 230023 Гродна, вул. Ажэшкі, 22. Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Я.Купалы. Кафедра гісторыі Беларусі.

Кантактны тэлефон: +375 152 77 06 13. Мікішка Алена Вайцехаўна, Баркова Ала Віктараўна.

Праезд, пражыванне і харчаванне аплачваюцца камандзіруючым бокам.

Аргкамітэт

Блог "Туризм в Беларуси"
sivier
sivier
Блог гарадзенцаТуризм в Беларуси: практические рекомендации утрымлівае фотаздымкі, справаздачы з вандровак па Беларусі, гістарычную інфармацыю. Рэсурс утрымлівае таксама GPS карты Беларусі, турыстычныя буклеты.